7 oblastí těla – Skryté síly v nás aneb Tajemství těla, duše a mysli

Alchymie Menopauzy – polovíkendová dílna pro ženy nad 40 let v zahradě Chotěšovského kláštera
1. 7. 2021
Tanec a Zpěv Velryb – Naslouchej pradávným tónům a zvukům 15.8.2021 Maitrea Praha
15. 7. 2021

Vydejme se na společnou 4denní cestu prohloubení komunikace s vlastním tělem.
Naučme se používat své tělo jako průvodce a pomocníka na cestě životem, ve všech jeho aspektech a na všech úrovních.
Sejdeme se k tanci a pohybu, meditaci, cvičení i rituálům na krásném místě příjemného Centra, které leží v harmonické podhorské krajině Orlických hor plné hustých lesů i rozlehlých luk a plání. Z kopců je vidět do dálky, terén je tu pestrý a členitý a lesy protkané divokými říčkami. Zkrátka, ideální prostředí pro práci se skrytými silami v nás, kdy budeme postupně poznávat tajemství těla, duše a mysli. Toto poklidné místo, kde se ve dne line krajinou zpěv ptáků a cvrkot cvrčků prolínaný svěžím vánkem, kde v noci zavládne skutečná tma a jen měsíc a hvězdy ozařují širokou oblohu, nás zve k výletu do krajin probádaných i neprobádaných, vnitřních i vnějších.

Během semináře obnovíme komunikaci se 7 oblastmi svého těla. Každá z nich má pro náš život svůj specifický význam, správné fungování těla jako harmonického celku nám pomáhá ke zvládnutí každodenních životních výzev na fyzické, duševní i emoční úrovni. Naučíme-li se tělo s láskou používat a vnímat ho jako našeho spojence, budeme žít s mnohem větší lehkostí a radostí.

K čemu jednotlivé části těla po fyzické i psychické stránce používáme?
CHODIDLA, abychom mohli pevně stát, být v propojení se živlem země
NOHY, abychom mohli udělat krok vpřed, nestagnovat, ale být v proudu životního flow
PÁNEV, abychom pustili, co je třeba a dokázali spočinout sami v sobě
ZÁDA, abychom pocítili a procítili naše postoje k sobě i druhým a uvědomili si symboliku opory pro život
BŘICHO, abychom strávili jídlo, zážitky i vše nové, co k nám přichází
PRSA a RUCE, abychom mohli dávat i přijímat a otevřít naše srdce empatii a lásce
HLAVA a KRK, abychom se mohli kreativně vyjádřit, vidět, slyšet a vnímat vše jasně…
Začneme SRDCEM, které je velmi důležité na cestě propojení se s celým tělem, se sebou i ostatními. Srdcem můžeme cítit, vidět, slyšet. A milovat… Otvírá naši empatii a vytváří láskyplnou atmosféru pro uvolnění se a schopnost pomáhat i pomoc od druhých přijmout.
Skrze naše tělo prohloubíme kontakt sami se sebou, s naší pravou podstatou. Rozvineme svůj dar vnímání… sebe i druhých. Skrze tanec a pohyb jako takový, rituály a společné sdílení se vnoříme hlouběji do této prapůvodní moudrosti. Zaměříme se na to, jak si vytvořit svou vlastí řeč, styl práce a komunikace. Nalezneme potřebnou harmonii a rovnováhu, podpoříme náš růst a objevíme jedinečnou cestu sami k sobě. K tomu nás budou doprovázet rozličné aktivity v sále i venku v přírodě.
Pojďme se společně vydat na cestu porozumění fyzickým, duševním i emočním projevům našeho těla. Přijměte společnou cestu učení se tyto projevy v jejich celistvosti vnímat jako podporu nás samých.
Datum: 26.8. –29.8.2021
Dílna je intenzivní (čtvrtek začínáme v 17.00 a cestu završíme v neděli v 16.00).
Místo: Centrum Žíl v Orlických horách
https://www.druna.cz/prostory/
Foto Centra Žíl v Orlických horách najdete až uplně dole na stránce „Prostory“
Příspěvek: 3.450 Kč do 20.8. 2021 /po 20.8. 2021 3 950 Kč/
Ubytování a vynikající vegetariánská strava 2.150 Kč za prodloužený víkend
Přihlášky a informace:
Michaela Petersen – nusta@nusta.cz, tel. 604602246
Po přihlášení vám budou poslány informace k platbě.
Místo bude rezervováno po zaplacení zálohy 1 000 Kč
Dílnou vás provede Michaela Petersen:
„Cesta životem ji dovedla až k indiánům Q´ero do Peru a do kruhu stařešinů v Kolumbii, Brazílii a Guatemale. Bydlela s Toltéky v Mexiku, tančila s nimi obřadní tance u pyramid. Díky hlubokému poznání skrze tato silná místa jí bylo dáno propojit zkušenosti z cest do dalekých i blízkých zemí, sílu komunikace, radost z tance a pohybu do unikátní léčivé formy tance, kterou pomáhá druhým. Vede semináře tance a osobního růstu v Česku, Dánsku, Španělsku, Portugalsku a v zemích Jižní Ameriky.“ (více na www.nusta.cz)
 

Dílnou vás provede Michaela Petersen:

„Cesta životem ji dovedla až k indiánům Q´ero do Peru a do kruhu stařešinů v Kolumbii, Brazílii a Guatemale. Bydlela s Toltéky v Mexiku, tančila s nimi obřadní tance u pyramid. Na tomto silném místě se jí propojili zkušenosti z cest do dalekých i blízkých zemí, síla komunikace, radost z tance a pohybu do unikátní léčivé cesty tance. Vede semináře tance a osobního růstu v Česku, Dánsku, Španělsku, Portugalsku a v zemích Jižní Ameriky.“ (více na www.nusta.cz)

Kontakt:Michaela Petersen, tel.:604 60 22 46 nusta@nusta.cz
Přihlášky: nusta@nusta.cz

 

 

 

 

KONTAKT