Kolumbie – cesta k sobě a ke kmenům Arhuaco, Kogi a Embera Chami 2019

Peru a Bolívie – cesta ke kořenům brambor s Pavlem Chloubou 2018
29. 11. 2020
Galície 2019
17. 11. 2020
KONTAKT