Kdo jsem? co mohu nabídnout?

„Cesta je život a život je cesta“. Motto, které rozeznívá moje srdce. Do bodu, kde se nacházím ve svém životě právě teď, jsem ušla dlouhou cestu. Co mě formovalo především? Dávná vášeň pro pohyb a tanec, jenž nakonec vyústila ve více než dvacetiletou praxi s vedením kurzů tance a zdravého pohybu pro ženy, muže i děti. Zároveň s tím jsem hluboce rozvinula a zdokonalila své umění neverbální komunikace. Posléze se veškeré moje schopnosti, dovednosti a um prolnuly se zkušenostmi nasbíranými během cest po světě a s moudrostí původních národů, která mě velmi ovlivnila. Vše do sebe zapadlo naprosto přirozeně, spojilo se v jeden silný proud a vytvořilo pevný základ pro mé skutečné poslání - schopnost být průvodkyní druhým na jejich Cestě.

Do kolébky jsem dostala toulavé boty. Osudovou se pro mě stala Jižní a Střední Amerika, země jako Peru, Kolumbie, Guatemala, Mexiko… Tamní domorodé kmeny, šamani a stařešinové a jejich pradávná moudrost, kterou mi po léta předávali a předávají. Posvátná místa, kde se setkávají věky, kde se otevírá brána poznání. Tam jsem kdysi našla sama sebe. Pochopila jsem, že výraz vrátit se „domů“, ve skutečnosti znamená vrátit se sám k sobě, vrátit se ke svým kořenům, objevit přirozenou moudrost, která se v nás skrývá. A nejen to. Na těchto posvátných místech ke mně přišla zcela jasná a silná vize o vytvoření vlastní formy medicínského tance. Tance, který vychází z radosti bytí a z mé dosavadní pohybové praxe, s odkazem na hluboká setkání s tradičním pojetím tance původních národů. Medicínský tanec se stal důležitým prvkem mé práce.


Více
 
 

Baví mě pomáhat druhým objevit a naplno projevit jejich skutečný potenciál. Tedy nalézt sám sebe, rovnováhu a soulad v životě i ve vztazích.

Jedním z přirozených, a přitom silných prostředků pro cestu nejen do svého nitra je tanec a pohyb. Je to úžasný nástroj sebepoznání. Doslova se k sobě můžeme protančit, k tomu, kdo skutečně jsme. Vede k pochopení, co se v nás doopravdy odehrává. Je silným a pravdivým komunikačním prostředkem směrem dovnitř i navenek. Navíc má hluboký spirituální přesah. Ne nadarmo původní národy považují tanec za posvátný nástroj spojení s duchy předků, s přírodou, a hlavně se sebou samým…

Ráda se stanu vaší průvodkyní také při společných cestách po blízkých či vzdálených krajinách, na posvátná místa i k domorodým kmenům, průvodkyní během přechodových rituálů, při setkání a sdílení ve skupině nebo formou individuálních konzultací. Některé programy vytvářím speciálně pro ženy a jejich specifické potřeby během různých etap života. Kupříkladu nový devíti měsíční cyklus pro ženy v období menopauzy nazvaný „Alchymie přechodu“ přináší inspiraci, poznání a praktickou pomoc pro hlubokou transformační cestu sebe sama. Nabízím také přednášky a zážitkové workshopy, nejen pro dospělé, ale i pro školy či školky.

Všichni se nacházíme na cestě. V životě nejde o dosažení dokonalosti, ale o nalezení sebe sama, o pochopení bytí „tady a teď“, v souladu s naší duší. Jsme jedním, byť každý ve své jedinečnosti, propojuje nás společná pradávná moudrost, jen ji znovuobjevit a být schopen toto poznání naplno uplatnit v každodenním životě. Žít tuto moudrost každý den. Zasadit semínko a nechat ho vyklíčit, vyrůst a vykvést…


KONTAKT