NA KŘÍDLECH ORLA A LABUTĚ – TANEC INTEGRACE v Litomyšli 2.6.2018 10.00-16.30

Vše je život a život je ve všem . Setkání s eskymó Hivshu – Maitrea Praha 4.6.2019
5. 4. 2019
Tanec Mravenců 21.5.2019 Divadlo Kampa Praha
5. 4. 2019

Cesta nadhledu, síly a hluboké vnitřní harmonie.

Orel a Labuť jsou bytosti rozletu a znešenosti.

Orel ztělesňuje sílu a jasný zrak. Učíme se od něho odvážně čelit strachu z neznámého i tomu, že život vypadá jinak při pohledu z výšky. Pomůže nám přijmout nové výzvy v životě, nebát se velkých snů a najít správná řešení, která někdy nevidíme, i když je máme přímo před očima.

Labuť představuje čistotu a krásu. Učí nás, jak se radovat ze sebe, jak probudit vnitřní krásu skrytou v nás i v ostatních, bez ohledu na jejich vnější vzhled. Labuť svým půvabem inspiruje a probouzí v člověku poetickou, uměleckou stránku. Zná přechody v životě a vybízí nás nalézt sílu v hlubině duše.

I my lidé jsme spojením Orla a Labutě: muže a ženy, ohně a vody, života a smrti. Jsme součástí bytí na této planetě a jejích základních elementů – ohně symbolizujícího pohyb, rychlost a teplo, vody spojené s emocemi, vzduchu nesoucího myšlenky i slova a země, z níž jsme vzešli. Dokážeme-li všechny tyto aspekty obejmout a vyrovnat ve svém těle, mysli a duši, začnou námi proplouvat jejich životodárné energie.


Tanec Orla a Labutě přináší mystickou integraci a jednotu a my se tak můžeme protančit k sjednocenému celku – naprosté harmonii, souladu a propojení. Uvnitř nás se potká mužský a ženský princip, propojí se levá a pravá hemisféra, logické se sejde s nelogickým, den s nocí… Všechny aspekty v nás se propojí a přinesou hluboké sjednocení.

Přijďte se protančit ke své vnitřní síle a kráse, překročte své hranice. Prožijte si tanec ve vší jeho hloubce a odevzdejte se mu bez zábran. Dovolte si být sami sebou, tím, kým jste! Roztáhněte křídla, spojte se s prvky vzduchu, ohně, vody a země a naučte se proplouvat životem s odvahou Orla a jemností Labutě. Labuť vás vybízí k tomu, abyste se v tanci vyjádřili celým svým srdcem a duší.

Překročte své hranice a odhoďte všechna omezující očekávání a konvenční měřítka. Prožijte tanec jako tvůrčí proces, ve vší jeho hloubce. Dovolte si být sami sebou, tím, kým jste. Díky tanci se dostanete do kontaktu se svou podstatou, vlastní esencí a rozproudíte životní energii v celém těle! Přijďte se protančit ke své vnitřní síle a kráse!

Rezervujte si místo včas!!! Počet míst je omezen
……
S sebou: volné pohodlné oblečení

Cena: 850 Kč do 20.5.2019 / 1.000 Kč později
Přihlášky na milam28@seznam.cz nebo na tel. 605 147 812

Informace o tanci: nusta@nusta.cz a sms na tel. 604602246

Kde: Centrum Spontanea – Smetanovo nám 77, Litomyšl

Kdy: 2. června 10.-16.30

KONTAKT