Vše je život a život je ve všem . Setkání s eskymó Hivshu – Maitrea Praha 4.6.2019

Jízda na Tygrovi 5.6.2019, Praha Prostor 8
5. 4. 2019
NA KŘÍDLECH ORLA A LABUTĚ – TANEC INTEGRACE v Litomyšli 2.6.2018 10.00-16.30
5. 4. 2019

Hivshu se po několika letech vrátí do České republiky! Bude s námi prostřednictvím prastarých inuitských příběhů sdílet moudrost předků, své poznatky o životě a přístupu k němu, o fungování světa a mezilidských vztazích a přiblíží nám tradiční způsob života za polárním kruhem, v místě kde mají 4 měsíce v roce jen světlo /z toho dva měsíce Slunce krouží na obloze aniž by zapadlo/ a 4 měsíce tmu, dlouhou polární noc, kdy jen hvězdy nebo měsíc vám můžou posvítit na cestu. Setkáme se s inuitskou moudrostí , kdy „Čas neutíká ale Přichází“, kde „Tvá největší síla jsou tvé slabosti“ a každý pracuje a dělá to k čemu stvořen a čím nejlépe může pomoc, bez rozdílu, zda je to ženská nebo mužská práce. Společně projdeme cestou tradičního inuitského zpěvu a šamanského bubnu ze sobích parohů a tulení kůže. Tohoto silného zvuku a léčivých tónů využijeme k propojení se sebou samým a s vlastními kořeny a předky.

Program společně vytvoříme se skupinou, která se sejde, vytvoříme prostor pro sdílení čehokoliv, co vás bude zajímat, a i vy budete moci sami přispět a obohatit setkání tím, co si přejete…


Tlumočit bude Michaela Petersen.

Hivshu říká: Vše je život a život je ve všem.

HIVSHU (v překladu „Hlas Arktidy“) pochází z inuitské linie šamanů. Charismatický a autentický vypravěč příběhů a drumsinger (zpěvák bubnů) se narodil a vyrůstal v Grónsku – v nejseverněji položené obydlené osadě světa Siorapaluk v oblasti Qaanaaq – Thula. Inuité tu stále žijí tradičním způsobem a doposud živé tradice a hodnoty se tu předávají z generace na generaci. Na tomto drsném místě je úcta k předkům a naslouchání jejich moudrým radám nedílnou součástí života. Víra v sebe a spojení s Matkou Zemí často rozhoduje o přežití ze dne na den, jsou stejně důležité jako být tady a teď ve spojení s přírodou a životem i v té nejobyčejnější formě.


 Více informací o Hivshu a jeho stylu práce: Michaela Petersen: 604 602 246

Místo: Maitrea – dům osobního rozvoje, Praha 1, Týnská ulička 6

Čas: úterý 4.6. 18.oo – 21.oo

Tento večer je organizovaný společně s   www.peterbartal.cz, Peter Bartál – peter@peterbartal.cz, mobil: 604 539 415

Registrace: Zašlete e-mail se svým jménem a telefonním číslem na adresu: p.barny@post.cz

 Cena: 450 Kč při platbě předem na účet: 5088682001/5500.

Do zprávy pro příjemce napište vaše celé jméno a Hivshu 4. 6. Variabilní symbol: 0406

Nebo 550 Kč (v hotovosti na místě)

KONTAKT