TANEC BOBRA – Protančete se energií silových zvířat 22.6.2022 Prostor 8, Praha

GALICIA MAXICA – Cesta do mystické keltské Galície
8. 3. 2022
Hravý tanec Vydry a tvoření s Bobrem Plzeň 2.6.2022
3. 5. 2022

Večer plný tance, pohybu a rituálu se vším, co BOBR symbolizuje.

Bobr je architektem vlastní reality a bývá spojován s plánováním. V některých indiánských tradicích hraje významnou roli jako zprostředkovatel příběhů a udržovatel rovnováhy. Často bývá volán v přechodových rituálech a v rituálech umožňujících orientaci v nové situaci. Pohybuje se ve vodě i na souši, spojuje živly Vodu a Zemi. Je mu přisuzována věštecká schopnost, protože se dovede ponořit pod hladinu řeky i duše a vylovit z ní poselství.

I Vy sami jste tvůrci životního plánu. Moudrost Bobra vás může zasvětit do tajemství realizace snů, ukázat, jak vizi či vnuknutí převést v čin. Začnete-li stavět na pevném základě, budete žasnout, co všechno můžete dokázat – pro sebe, v partnerském vztahu i v kolektivu, v práci při zahájení nového projektu nebo díky úspěšnému řešení různých situací při jeho realizaci.

Přineste tedy větvičky svých plánů a tužeb, vložte je do řeky Bytí a můžete stavět, tvořit a třeba i změnit směr toku vašeho Života, aby byl radostný, tvůrčí, naplněný láskou a hlavně postavený na pevných základech!

A co říká o Bobrovi kniha Duše zvířat?

„Říčky, jezírka a tůně, to je náš svět,
tam nás můžeš uvidět,
jak činíme se na břehu,
klidně a stále ve střehu.

Jakmile tě však spatříme,
v mžiku se ve vodě ztratíme.
Doma jsme na zemi i ve vodě,
s oběma živly zcela ve shodě.

Jsme stavitelé hrází a hradů,
zajdi si k nám někdy na poradu.
Můžeš se nás třeba ptát,
jak si domov zbudovat,
do činů se probudit,
neotálet a už jít.

Jdi za svým snem a neváhej,
podobu konečnou mu dej,
vdechni mu život, dej mu tvář,
čeká tě mír a slunce zář.“

Překročte své hranice a odhoďte všechna omezující očekávání a konvenční měřítka. Prožijte tanec jako tvůrčí proces, ve vší jeho hloubce.
Díky tanci se dostanete do kontaktu se svou podstatou, vlastní esencí a rozproudíte životní energii v celém těle!

Co s sebou: volné pohodlné oblečení, uzavíratelnou láhev na pití.

 


  • Datum: 22.6.2022
  • Čas: 18.00 – 21.00
  • Místo: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2
  • Cena: 490,- Kč
  • Kontakt a  informace o tanci:  Michaela Petersen – 604602246, nusta@nusta.cz
  •  Rezevace:  nusta@nusta.cz nebo www.Prostor8.cz

 

KONTAKT