Z Kořenů do vzdušných výšek 26.-29.5.2022 Dvůr Svatá Maří
18. 5. 2022
Večerní tanec La Loba – Tanec svobodné duše ženy 7.7.2022
1. 7. 2022

Slon ztělesňuje královský majestát, vrozené vůdčí schopnosti, důstojnost a dlouhý život. Je učitelem univerzální moudrosti. Jeho nepřehlédnutelná hmota je v kontrastu s jemností.Slon se objevuje v mnoha mýtech a tradicích – představuje pravědění Země a staré africké kmenové kultury. V Indii a jihovýchodní Asii jsou sloni uctíváni dodnes jako symbol moci, vznešenosti a plodnosti. Za nejposvátnějšího ze všech bývá považován bílý slon. Hinduistický bůh moudrosti a úspěchu Ganéša pomáhá v odstraňování překážek a odpovídá řeckému poslu bohů Hermovi.


Tanec se Slonem nám dává velkou sílu, otevírá přístup k moudrosti Země. Přináší stabilitu, ale také jemné, soucitné srdce a mimořádnou senzibilitu. Poskytuje nám ochranu, úctu k životu a lásku ke stvoření ve všech jeho podobách. Projevuje se v něm prapůvodní síla, trpělivost, moudrost, stabilita a snadná komunikace. Nabízí zbystření smyslů, cit pro spravedlnost a pořádek. Jeho velké uši dávají schopnost naslouchání a porozumění. Zlepšuje telepatickou komunikaci a vybavuje nás anténami, jimiž se můžeme dorozumět s jinými formami života.

Překročte své hranice a odhoďte všechna omezující očekávání a konvenční měřítka … Prožijte si tanec jako tvůrčí proces, ve vší jeho hloubce a obsažnosti a odevzdejte se mu bez zábran.

Co s sebou: volné pohodlné oblečení, uzavíratelnou láhev na pití.

Rezervujte si místo včas!!!

Co s sebou: volné pohodlné oblečení, uzavíratelnou láhev na pití

Datum: 29.6.2022
Čas: 18.30-21.30 hod.
Místo: MAITREA, Praha 1, Týnská ulička 6
Cena: 400 Kč do 1.6.2022 / 500 Kč  později
Kontakt: Michaela Petersen  nusta@nusta.cz a sms na tel. 604602246

KONTAKT