Tanec Racka nad oceánem aneb Překroč své hranice a protanči se ke svobodě 20.8.2024 Maitrea Praha
6. 7. 2024
Cesta za Lví Hvězdou Odvážíš se podívat na svou skutečnou sílu? 3.8.2024 Maitrea Praha
6. 7. 2024

Tanec je tím nejpřirozenějším způsobem, jak být v kontaktu sám se sebou, vnímat své vnitřní vášně a nechat rozproudit touhu po poznání. Společně s Velrybou se ponoříme do hloubky pradávné moudrosti a s Orlem vzlétneme, a podíváme se na vše z nadhledu, Orel nás také doprovodí na naší cestě vnitřního vhledu – Vize.

V mnoha mýtech se připomíná, že život začínal v prapůvodních mořích. Voda je základem všeho živého, symbolem stvoření, nových dimenzí a sil. Stejně jako dech tvoří podstatu života, Velryby s Vodou a její moudrostí tyto dimenze otevírají ve velkém.

Velryba představuje paměť, je nositelkou pradávného vědění. Jejím symbolem je nekonečnost moře i Matka Země, stejně jako síla dechu a zvuku. V dechu se setkáváme s rytmem energie, kterou vyzařuje veškerý život. Dolehnou-li k nám tóny velrybí písně, jsme vyzváni k naslouchání starému vědění. Velryba nás vybízí, abychom se stáhli hluboko do svého nitra, zakořenili ve svém středu a vydali se s ní na cestu. Povede nás zpět k našemu původu, k naší esenci, zasvěcuje nás a zároveň hojí vnitřní zranění.

Orlova energie nám pomůže najít správný směr. Naučíme se také prastarému nástroji Vhledu. Toto vnitřní vidění odkrývá, co v nás odjakživa dřímá a čím bychom se mohli v životě zabývat. Pomáhá nám najít způsob, jakým se můžeme učit, přijímat informace a plně rozvíjet svůj vnitřní potenciál.

Orel je symbolem velké moci a síly, představuje duchovní osvícení, léčivou a tvořivou sílu, povznesení se nad pozemské záležitosti a získání jasného nadhledu. Zlepšuje duchovní a tvořivé vize, podporuje otevírání se božskému a tvořivé inspiraci. Orel je posvátný posel nesoucí na křídlech naše modlitby a přinášející nám vize a vhledy. Je darem svobody, jasného zraku a schopnosti následovat radost, po níž touží naše duše. Učí nás odvážně čelit strachu z neznámého a vyletět tak vysoko, kam až nás může vynést hravost v našem srdci. Pomůže nám přijmout nový pohled na výzvy v životě, nebát se velkých snů a najít správná řešení, která někdy nevidíme, i když je máme přímo před očima.


Velrybí medicína nás učí používat pradávný tón, zvuky, které harmonizují, uzdravují a navracejí celistvost. Probouzí v nás zdroje tvůrčí inspirace a dodává našemu pozemskému životu barvu a světlo. Tím ho činí ještě krásnějším.

Tanec v Oceánu života s Velrybami je plný jemné a láskyplné energie. Ztělesňuje hravost, porozumění, uvědomění a moudrost. Napojíme se na starobylé záznamy a necháme si zpívat. Najdeme vlastní zvuk, zpěv a tanec života. Spojíme se s pradávným tónem a rozpoznáme svůj cíl…  Zároveň do sebe necháme vstoupit nádhernou esenci Orla, … S lehkostí se protančíme k hravé radosti z ponoření se i z letu v harmonii a síle v nás.

Přijďte tančit tanec radosti, tanec vhledu, tanec mnoha chutí, barev a pestrosti života… poskytuje nám velmi silný léčebný prožitek.

Tento nedělní tanec si můžete prožít sám pro sebe nebo i v kombinaci s pátečním tancem Lvů a Lvic a sobotním tancem Cesta za lví hvězdou – Tancen na sebe volně navazují. Cena této kombinace je 2 950 kč

Co s sebou: volné pohodlné oblečení, uzavíratelnou láhev na pití.

Datum: 4.8.2024
Čas: 10.00-16.30 hod.
Místo: MAITREA, Praha 1, Týnská ulička 6
Cena: 1.450 Kč  / 1.700 Kč po 13.7.2024
Kontakt a přihlášky: Michaela Petersen –  604602246, nusta@nusta.cz


    Rezervace míst na akci    KONTAKT